Polityka prywatności

Polityka prywatności

BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH ADAMIS ANETA ADAMCZYK jako administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, iż:
· podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach;
· posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
· Pani/Pana dane osobowe pozyskane w niniejszej zgodzie nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
· Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
· Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
· podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;
· dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów oraz wynikających z ich tytułu roszczeń lub w lub do wycofania zgody;
· ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uwaga na fałszywe maile odnośnie kontroli dochodów.

Uwaga na fałszywe maile odnośnie kontroli dochodów.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami odnośnie kontroli dochodów.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Dojazd do biura

Dojazd do biura

Szanowni Państwo,

w związku z remontem ulicy Walczaka dojazd do naszego biura w budynku Villa Park jest możliwy od góry ( od strony Piotra i Pawła ).

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

30 czerwca 2016 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2015 r. Brak podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu jest sygnałem dla organu zatwierdzającego to sprawozdanie, że nie powinno ono zostać zatwierdzone do chwili usunięcia tego braku. Jeśli jednak uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie podjęta, to może zostać ona skutecznie zaskarżona.

Podatek od nieruchomości do 15 marca

Podatek od nieruchomości do 15 marca

Do 15 marca właściciele nieruchomości muszą uiścić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Jeżeli wartość podatku nie przekracza 100 zł, trzeba go wpłacić jednorazowo właśnie w terminie płatności pierwszej raty.