Podatek od nieruchomości do 15 marca

Podatek od nieruchomości do 15 marca

Do 15 marca właściciele nieruchomości muszą uiścić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Jeżeli wartość podatku nie przekracza 100 zł, trzeba go wpłacić jednorazowo właśnie w terminie płatności pierwszej raty.