Dlaczego warto współpracować z naszym biurem?

Wysoki poziom zaufania - chęć współpracy - konkurencyjne ceny

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z NASZYM BIUREM RACHUNKOWYM?

Po podpisaniu umowy z naszym biurem klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie ich odbiór.

Sporządzamy odpowiednie rejestry podatkowe (Księgi Rachunkowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia), na ich podstawie właściwe deklaracje, które dostarczamy do urzędów skarbowych.

W PRZYPADKU POTRZEBY JAKICHKOLWIEK WYJAŚNIEŃ REPREZENTUJEMY NASZYCH KLIENTÓW W ODPOWIEDNICH URZĘDACH.

Wszyscy nasi klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Nasza obsługa to więcej niż kompletna usługa

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona przez nasze Biuro Rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów.

Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez biuro. Co zatem składa się na pełną obsługę? Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego. Biuro poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym, bądź przed NSA. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Zadzwoń i zobacz o ile mniej zapłacisz za swoją księgowość!

Biuro usług księgowych Adamis

Rezydencja Villa Park
Walczaka 12D/11
66-400 Gorzów Wielkopolski

Aneta Adamczyk  +48 512 489 980
Ireneusz Adamczyk  +48 502 162 215